Tin Tức

Chiến Dịch Gọi Vốn Angel Investor Cho Kingdom Game 4.0 Đã Kết Thúc Thành Công

CHIẾN DỊCH GỌI VỐN ANGEL INVESTOR ĐÃ KẾT THÚC THÀNH CÔNG

Tổng số token đã được các nhà đầu tư mua: 17,000,000 KDG

Tổng số tiền dự án thu về: 850,000$

NGÀY 05/10, dự án sẽ có sự kiện lớn – đại hội cổ đông đầu tiên diễn ra ở ĐÀ NẴNG. Nội dung sự kiện là kế hoạch phát triển thị trường KINGDOM GAME 2019 – 2020.

Những thành viên quan tâm dự án và muốn đóng góp, vui lòng email về [email protected]

Theo dõi chúng tôi để cập nhật những tin tức mới nhất!

Website: https://kingdomgame.org/vi
Facebook: https://www.facebook.com/groups/kingdomgame4.0
Fanpage: https://www.facebook.com/KingdomGameGlobal/
Twitter: https://twitter.com/kingdomgame4
Telegram chat: https://t.me/kingdomgame_group
Telegram kênh tin tức: https://t.me/kdgnews