Tin Tức

MXC và KDG tổ chức cuộc thi giao dịch với phần thưởng hấp dẫn lên tới 81,000 KDG

MXC và KDG tổ chức cuộc thi giao dịch với phần thưởng hấp dẫn lên tới 81,000 KDG

Để chúc mừng KDG niêm yết thành công trên sàn giao dịch hàng đầu MXC cùng với Coinmarketcap và Coingecko. MXC cùng KDG tổ chức cuộc thi giao dịch hấp dẫn cho cộng đồng như sau:

Thời gian diễn ra sự kiện: 09 tháng 4, 20:00 – 16 tháng 4, 20:00 (UTC + 8)

Sự kiện khuyến mãi 1: Cuộc thi khối lượng giao dịch

Điều kiện khối lượng giao dịch không ít hơn 40,000 KDG cho Top 5 trong thời gian khuyến mãi

  • Phần thưởng:

Top 1: 10000 KDG

Top 2: 7000 KDG

Top 3: 5000 KDG

Top 4: 3000 KDG

Top 5: 1500 KDG

Top 6–10: 500 KDG mỗi người

Top 11–110: cùng chia sẻ 10,000 KDG dựa trên tỷ lệ giao dịch tương ứng

Quy tắc:

+ Phần thưởng được phân chia theo bảng xếp bảng khối lượng giao dịch (Top 5 phải giao dịch tối thiếu 40,000 KDG)

+ Khối lượng giao dịch: Mua +Bán

Sự kiện khuyến mãi 2: Cuộc thi giao dịch mua ròng (Mua -bán – rút)

Điều kiện lượng mua ròng không ít hơn 40,000 KDG cho Top 5 trong thời gian khuyến mãi

  • Phần thưởng:

Top 1 : 10000 KDG

Top 2 : 7000 KDG

Top 3: 5000 KDG

Top 4: 3000 KDG

Top 5: 1500 KDG

Top 6–10: 500 KDG mỗi người

Top 11–110: cùng chia sẻ 10,000 KDG dựa trên tỷ lệ giao dịch tương ứng

*Quay số may mắn: 50 người dùng may mắn cũng giao dịch cả sản phẩm đòn bẩy ETF sẽ được nhận thưởng 60 KDG mỗi người ( người dùng may mắn sẽ được chọn ngẫu nhiên trong bảng xếp hạng từ 10 -500)

Quy tắc: 

+ Phần thưởng được phân chia theo bảng xếp bảng khối lượng giao dịch mua ròng (Top 5 phải giao dịch tối thiếu 40,000 KDG)

+ Khối lượng mua ròng: Mua – Bán – Rút

Chú ý:

a, Danh sách người chiến thắng sẽ được công bố trong vòng 3 ngày làm việc sau khi chương trình khuyến mãi kết thúc và giải thưởng sẽ được phân phối vào tài khoản của bạn trong vòng 7 ngày làm việc.

b, Giao dịch không tuân thủ nguyên tắc và bất kỳ hành vi gian lận đều bị cấm. Nếu không, MXC có quyền tước giải thưởng, thậm chí đóng băng tài khoản.

c, MXC có quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi các quy tắc khuyến mãi và khuyến mãi theo quyết định riêng của chúng tôi.

d, Nếu những người mua ròng hàng đầu nhiều hơn 5 (trong trường hợp có cùng khối lượng mua ròng), thì Top 5 đầu tiên sẽ được tính và những người khác sẽ bị hạ xuống mức thấp hơn.

 

Theo dõi sàn giao dịch MXC trên:

Telegram: https://t.me/MXCEnglish
MXC trading: https://t.me/MXCtrade
Twitter:     https://twitter.com/MXC_Exchange

https://twitter.com/MXC_Fans
Reddit:      https://www.reddit.com/r/MXCexchange/
Facebook: https://www.facebook.com/mxcexchangeofficial/
Discord:    https://discord.gg/zu5drS8

Theo dõi Kingdom Game 4.0 (KDG) trên:

Website: https://kingdomgame.org/
Facebook: https://www.facebook.com/KingdomGameGlobal/
Telegram ENG: : https://t.me/kdgglobal
News: https://t.me/kdgnews
Twitter: https://twitter.com/kingdomgame4